MITJANS DE PAGAMENT

El prestador posa a la seva disposició les següents formes de pagament:


a) PASSAREL·LA DE PAGAMENTS: Mitjançant passarel·la de pagamentsTPV VIRTUAL PASAT 4B  (Deutsche Bank).


b) TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: Realitzant l'ingrés en el compte bancari del Deutsche Bank que s'indica quan es sel·lecciona  la modalitat de pagament mitjançant transferència bancària (2-3 dies per fer-se efectiu el pagament segons l'entitat Bancària).


c) PAYPAL: Un cop que es procedeixi al pagament i el comprador sigui redirigit a la Web de PayPal, se li mostrarà a la part superior de la pantalla una llista amb tots els productes que s'estan comprant. El sistema donarà la possibilitat d'accedir al compte del comprador mitjançant el seu usuari de PayPal en cas que el tingui,  o pagar directament a través de Visa o MasterCard sense la necessitat de tenir un compte amb PayPal.


En tot moment durant el pagament l'usuari està sota una connexió segura encriptada per 128 bits SSL.

En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà l'usuari, una cop finalitzat el procediment de contractació, i via correu electrònic, respecte de totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractats.